Yhteistyökumppanit

Onko sinulla palvelu tai tuote, jota tarjota tämän seminaarin kohderyhmälle (hallitustyötä tekevät & yritysten edustajat)?
Meillä on rajattu määrä yhteistyökumppani paikkoja Partneripäivä 2023 -seminaariin. Kerromme mielellämme lisää!

Kilauta Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:n toiminnanjohtaja Jarille p. 041 432 2170 tai laita viestiä jari.simola@jakendos.fi.

Partneripäivä 2023 yhteistyökumppanit

MB Rahastot on vuonna 1988 perustettu johtava suomalainen pääomasijoittaja. MB hallinnoi yhteensä noin 0,5 miljardin euron pääomasijoitusrahastoja, joissa sijoittajina ovat pääasiassa johtavat suomalaiset eläke- ja vakuutusyhtiöt sekä muut keskeiset institutionaaliset sijoittajat. Toimintansa aikana MB on sijoittanut menestyksekkäästi noin 50 keskisuureen yhtiöön Pohjoismaissa yhteensä kahdeksasta rahastosta. Sijoitustoimintamme perustuu vahvaan kumppanuuteen sijoituskohteidemme johdon ja avainhenkilöiden kanssa.

 

KPMG tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja lakipalveluja sekä liikkeenjohdon konsultointia ja yritysjärjestelypalveluja.

Tilintarkastuksen ja varmennuksen asiantuntijamme tuovat kokonaisvaltaista läpinäkyvyyttä organisaatiosi prosesseihin ja auttavat tunnistamaan kehitysmahdollisuuksia. Vero- ja lakipalvelumme tarjoavat liiketoimintaa tukevia ratkaisuja vero- ja lakikysymyksiin. Neuvontapalvelumme tukevat asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuutta ja auttavat luomaan kestäviä muutoksia, joissa tavoitellut liiketoimintahyödyt realisoituvat. 

Kouvolan Lakritsin perustukset valettiin jo vuonna 1906 Viipurissa. Yritys polveutuu kahdesta viipurilaisesta toimijasta, vuonna 1906 toimintansa aloittaneesta Papulan Vesitehdas Oy:stä ja sen vuonna 1942 perustetusta sisaryhtiöstä Makeis- ja Mehu Oy:stä.

Lakritsin valmistuksen tarina alkoi jouluna 1945 puutteen ja säännöstelyn keskellä, kun valtiovalta jalomielisyydessään myönsi sodan jälkimainingeissa Uuteenkaupunkiin lähteneelle Makeis- ja Mehu Oy:lle pienen erän raaka-aineita sellaisen ylellisen herkun kuin lakritsin valmistamiseen.

Tänä päivänä Kouvolan Lakritsi Oy työllistää n. 35 henkilöä ja tekee lähes miljoona kiloa mustaa herkkua, joka onkin valittu jo kolme vuotta peräkanaa Englantilaisen Lux Life Magazinen raadissa The Best liquorice manufacturer 2020,2021,2022.

Kouvola Innovation (Kinno) on Kouvolan kaupungin omistama kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa Kouvolan seudun elinvoimaa yhdessä kumppaniensa kanssa. Kinno auttaa yrityksiä koko niiden elinkaaren ajan yritys- ja sijoittumispalveluiden sekä kehittämishankkeiden kautta.

Cursor Oy vastaa Kotkan-Haminan seudun kuntien (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) ja Loviisan yritysneuvonnasta, aloittavien, seudulla toimivien ja seudulle sijoittuvien yritysten palveluista, matkailupalveluista sekä seudun kehittämishankkeista.

Suomen Yrityskaupat on Suomen suurin ja tunnetuin yritysvälittäjä. Suomen Yrityskaupoissa työskentelee 25 ammattilaista 15 toimipisteessä. Toimipisteemme sijaitsevat Suomen lisäksi Virossa ja Espanjassa. Suomen Yrityskauppojen yritysvälittäjät ovat pääsääntöisesti taloudellisen, kaupallisen tai teknisen akateemisen koulutuksen suorittaneita, kokeneita yrityselämän ammattilaisia, joilla kaikilla on lisäksi yrittäjätausta. Heistä kaksitoista on suorittanut Auktorisoitu yritysvälittäjä -tutkinnon (AYV)

Tilintarkastus & Konsultointi Kotiranta tarjoaa tilintarkastuspalveluita sekä muita yrityksen taloushallintoon ja -johtamiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

Kymenlaakson kauppakamari toimii yritysten kasvun vahvistamiseksi sekä vetovoimaisen Kymenlaakson puolesta, joka on niin asukkaille kuin yrityksille Suomen paras paikka. Kauppakamarit ovat kouluttaneet jo lähes 15000 henkilöä hallitustyöhön HHJ-koulutuksissa.

HPP Asian­ajo­toi­mis­to on lii­ke­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut asian­ajo­toi­mis­to. Sen asiak­kai­ta ovat alo­jen­sa joh­ta­vat suo­ma­lai­set ja kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set. Yhtiön eri­kois­tu­mi­sa­luei­siin kuu­lu­vat yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyt, ve­rot, rii­dan­rat­kai­su, tek­no­lo­gia ja im­ma­te­ri­aa­lioikeu­det, maksukyvyttömyysmenettelyt, kil­pai­luoi­keus, ym­pä­ris­tö ja kiin­teis­töt sekä lo­gis­tiik­ka.